1 ianuarie 2016

Ţe vleau?

Vleau să vleau din nou ţeva. Tlăiesc mai mult din inelţie. Tlebuie mai multă buculie si-si-si mai multă lelacsale.

Un comentariu: