15 mai 2013

...răspunsuri

"Nemaifiind părtaş creaţiei divine, actul creator se mulţumeşte să fie doar creativ.(Rafael Udrişte)

"Nu sunt un artist care desenează şi pictează doar pentru că simte nevoia." (Ştefan Câlţia)

"Creaţia artistică este cu atât mai autentică cu cât ţâşneşte dintr-o relaţie personală, de iubire, cu Dumnezeu, cu oamenii, cu natura şi cu atât mai neadevărată, cu cât ea se naşte din individualism şi egoism.
Sigur că talentul e altceva, dar nici el nu e totul. Se poate întâmpla să vedem creaţii artistice autentice, dar nu foarte talentate şi la celălalt pol, artişti talentaţi, care transmit vidul lor relaţional, ceea ce e tragic, dar nu fără valoare.” (pr. Iulian Nistea)
... răspunsuri parţiale la o întrebare pe care nu o ştiu formula.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu